Direct-Extruder vs. Bowden-Extruder

Direct-Extruder vs. Bowden-Extruder

Mitä eroa on näillä kahdella tuotteella?

Jos olet tekemisissä 3D-tulostimien kanssa, kohtaat ennemmin tai myöhemmin termit "Direct Extruder" ja "Bowden extruder". Molemmat suulakepuristinvaihtoehdot varmistavat, että filamentti syötetään tulostuspäähän, mutta eroavat siinä, miten filamentti työnnetään hotendiin. Sekä Direct Extruder- että Bowden extruder -suulakepuristimilla on etunsa ja haittansa:

Direct extruder

Direct Extruder -suulakepuristin (A) on kiinni hotendissa (C) ja työntää filamentin (B) suoraan suuttimeen (D). Siksi kaikki ilamentin käsittelykomponentit sijaitsevat yhdessä paikassa tulostuspäässä. Tässä on etuja sekä haittoja, joita kannattaa miettiä ennen tulostimen hankkimista.

Etuja

 • Parempi puristaminen

Koska extruder (suulakepuristin) sijaitsee suoraan tulostuspäässä, moottori voi yksinkertaisesti työntää filamentin suuttimen läpi.

 • Nopeampi sisäänveto

Filamentti voidaan vetää sisään nopeasti suulakepuristimen ja suuttimen läheisyyden vuoksi, useimmissa tapauksissa takaisinvetoasetusta ei tarvita.

 • Mahdollisuus pienempään moottoriin

Suulakepuristimen ja suuttimen välisen lyhyen etäisyyden vuoksi moottorilta tarvitaan vähemmän vääntömomenttia filamentin työntämiseksi.

 • Laaja valikoima yhteensopivia filamentteja

Direct Extruder -suulakepuristimet ovat yhteensopivia monenlaisten filamenttien kanssa - ne tulostavat luotettavasti myös hankaavien ja joustavien materiaalien kanssa.

Haitat

 • Lisää painoa tulostuspäähän

Koska suulakepuristin on asennettu hotendiin, sillä on enemmän painoa. Suuremmalla painomäärällä on seuraavia haittoja:

 • Lisää virrankulutusta
 • Hammashihnojen ja liukulaakereiden lisääntynyt kuluminen
 • Tulostusnopeus heikkenee

 • Monimutkaisempi huolto

Kun syöttö ja lämmitin on rakennettu suoraan yhteen, huoltaminen, kuten suuttimen puhdistaminen, saattaa olla hankalampaa.

Bowden extruder -suulakepuristin

Toisin kuin Direct Extruder, Bowden Extruder -suulakepuristin (A) on kiinnitetty 3D-tulostimen runkoon ja työntää filamentin (B) pitkän PTFE-putken (Bowden-putki) läpi hotendiin (C).

 • Vähemmän painoa tulostuspäässä / vähemmän liikkuvaa massaa

Koska tulostuspää voi toimia ilman lisäpainoa, seurauksena on seuraavat edut:

 • Puhtaat liikkeet
 • Lisääntynyt tulostusnopeus
 • Hienot tulosteet pienentyneen massan tärinän ansiosta

Haitat

 • Tarvitaan tehokkaampi moottori

Bowden-extruder suulakepuristin vaatii tehokkaamman moottorin, jolla on suurempi vääntömomentti filamentin hallitsemiseksi, koska se on vedettävä letkun läpi.

 • Hitaampi vasteaika

Bowdenin letkun lisääntynyt kitka johtaa lyhyempään reaktioaikaan. Bowden Extruder -suulakepuristimet vaativat pidemmän ja nopeamman sisäänvedon jännitteiden välttämiseksi.

 • Pienempi valikoima yhteensopivia filamentteja

Joustavat tai hankaavat filamentit voivat kulua enemmän Bowdenin letkussa ja niiden käsittely on huonompaa kuin suoravetoisessa suulakepuristimessa pidemmän reitin vuoksi.

Kumpi suulakepuristin sinun tulisi sitten valita?

Molemmilla suulakepuristimilla on etunsa ja haittansa. Suurin ero löytyy selvästi joustavien filamenttien käsittelystä. Jos haluat tulostaa nopeasti ja et käytä joustavaa filamenttia, voit luottaa Bowden extruder -sulakepuristimeen.
Jos kuitenkin haluat käsitellä joustavia materiaaleja, suositellaan ehdottomasti Direct Extruder -suulakepurisinta.